Organizator

Zespół Szkół w Świniarsku
Szkoła Podstawowa i Gimnazjum
im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki
Dane kontaktowe:
Świniarsko 132
33-395 Chełmiec
tel./fax 18 443 04 65
e-mail: plabuda@chelmiec.pl
www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl

 

 

 

 


Zespół Szkół w Świniarsku

 serdecznie zaprasza do udziału

 

   w I Artystycznych Spotkaniach

z Jerzym Popiełuszką

„Zło dobrem zwyciężaj”,

                                

które odbędą się w dniu 6 czerwca 2014 r. w Zespole Szkół w Świniarsku

 

I edycja Artystycznych Spotkań odbędzie się pod hasłem

Sylwetka bł. ks. Jerzego Popiełuszki”.

 

W załączeniu przesyłamy regulaminy konkursów: recytatorskiego, plastycznego, wiedzy
o ks. Popiełuszko oraz karty zgłoszeń.

 

Zapraszamy do przeglądania naszej strony internetowej www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.plna której będziemy udostępniać informacje dotyczące I Artystycznych Spotkań

 

  


Zespół Szkół w Świniarsku  - Świniarsko 132, 33-395 Chełmiec

www.zsswiniarsko.chelmiec.iap.pl, e-mail: plabuda@chelmiec.pl
tel. 662774204 lub 18 4430465